laatst bijgewerkt: 22 juni 2014
Copyright © 1999/2014 De Beeldhouwwinkel en MR Creatie

Uit het onderstaande overzicht kunt u een beeld krijgen van de kosten voor een gedenksteen.
De prijzen zijn exclusief 21 en 6% BTW.

de steen van € 350 tot € 1000
het uithakken van een motief van € 500 tot € 3000
de belettering ingehakte letters vanaf € 14,00 per teken
  opliggende letters vanaf € 19,50 per teken
fundering, boren, en montage van € 150 tot € 300
werktekening grafsteen €100
vergunningskosten gemeente van € 50 tot € 280
plaatsing afhankelijk van bestemming